Εταιρικές Πληροφορίες

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015

p4p ΜΑΡΙΝΟΣ-ΜΟΝ.-Ι.Κ.Ε.ΤΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΑΦΜ 800610178 ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 132034903000 ΤΗΛ 2106440453- 2106431928
ΟΔΟΣ ΓΚΥΖΗ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11474